O nas

Technologia VibroCast™, jest idealnym rozwiązaniem dla produkcji prefabrykowanych elementów do wszystkich rodzajów infrastruktury drogowej np. dróg, tuneli, mostów.
Wieloletnie doświadczenie VibroCast™ zapewnia naszym klientom pomoc w doborze najbardziej odpowiednich rozwiązań, opartych na ich własnych założeniach inwestycyjnych, uwarunkowaniach logistycznych oraz potrzebach produkcyjnych.
Naszą technologię oraz związane z nią korzyści można opisać trzema (3) kluczowymi wyrażeniami:

 • wzrost wydajności
 • oszczędności dla przedsiębiorstwa
 • najwyższa jakość wyrobu końcowego
 • Wysoka, włoska jakość, prostota obsługi, niezawodność i wszechstronność wyróżniają nasze urządzenia.
  Zwracamy dużą uwagę na potrzeby naszych klientów, stosując innowacyjne rozwiązania techniczne w naszych maszynach. Stosując szeroki wachlarz rozwiązań technologicznych, zaspokajamy najbardziej zróżnicowane zapotrzebowania na formy.

  Naszą technologię wyróżnia:

 • WYSOKA WYDAJNOŚĆ: nasza technologia pozwala na zmniejszenie czasu pracy przy jednoczesnym zwiększeniu jakości wytwarzanych produktów.
 • SIŁA ROBOCZA: do obsługi maszyny VibroCast jest potrzebnych jedynie dwóch pracowników: operator maszyny oraz operator wózka widłowego, dostarczający beton.
 • UNIWERSALNOŚĆ: wszystkie maszyny VibroCast są mobilne; jedynym wymaganiem jest płaska powierzchnia robocza, nie ma konieczności ponoszenia innych dodatkowych kosztów w celu rozpoczęcia produkcji.
 • SZYBKA ZMIANA PRODUKCJI: dokonując jedynie wymiany formy w maszynie, operator w ciągu 20 minut jest w stanie całkowicie zmienić prowadzoną produkcję.
 • WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ WYROBU: niski stosunek woda/cement (W/C=0,40) pozwala na uzyskanie wyrobu o bardzo wysokiej wytrzymałości na ściskanie (nawet do 60-70 MPa).
 • SKOMPLIKOWANE FORMY: znalezienie zawsze idealnego rozwiązania dla klienta, nawet przy produkcji form skomplikowanych jest naszą szczególną cechą, wyróżniającą VibroCast na rynku.