Transport

Zgodnie z ostatecznym miejscem przeznaczenia, wszystkie urządzenia VibroCast™ mogą być transportowane wstępnie zmontowane, bez osłon lub w przypadku transportu drogą morską, w kontenerach do zmontowania na miejscu przeznaczenia, co jest szczególnie ważne w przypadku transportów międzykontynentalnych.Transport: zgodnie z ostatecznym miejscem przeznaczenia, wszystkie urządzenia VibroCast™ mogą być transportowane wstępnie zmontowane, bez osłon lub w przypadku transportu drogą morską, w kontenerach do zmontowania na miejscu przeznaczenia, co jest szczególnie ważne w przypadku transportów międzykontynentalnych.